PRZYGOTOWANIE
Na lewej stronie materiału narysować ołówkiem raster z kropek, na którym odległość w pionie i poziomie jest jednakowa, co umożliwi wykonanie możliwie równych zakładek. Głębokość zakładek zależy od odstępów w rastrze - im większy odstęp, tym zakładki będą głębsze. Po ułożeniu na materiale zakładek zmniejszy się jego szerokość, dlatego należy do wykonania szczypanek użyć półtorakrotną szerokość materiału. Nitka powinna być o 15 cm dłuższa od rzędu kropek.W pierwszym rzędzie wkłuwamy igłę w pierwszą kropkę po prawej, a wyjmujemy w połowie odległości między drugą i trzecią kropką, nastepnie wkłuwamy w drugą kropkę i wyjmujemy igłę w połowie odległości między drugą i trzecia kropką. Postępujemy w ten sposób do końca rzędu (rys. 1) i tak samo wykonujemy kolejne rzędy. Końce nitek wiążemy parami, a następnie zsuwamy materiał na nitkach na odpowiednią szerokość, by powstały pionowe zakładki (rys. 2). Jest to taki etap pracy, na którym można poprzestać. Można ewentualnie pokryć wykonane zakładki poprzecznym ozdobnym haftem po prawej stronie materiału. Można wykonać haft ściegiem sznureczkowym, krzyżykowym lub zakopiańskim.

WZÓR PLASTRA NIEELASTYCZNY
Aby uzyskać taki wzór ujmujemy razem ściegiem powrotnym pierwszą i drugą zakładkę. Po ponownym wkłuciu igły przy pierwszej zakładce wyjmujemy ją przy czwartej, następnie ujmujemy ściegiem powrotnym trzecią i czwartą zakładkę. W ten sposób postępujemy do końca rzędu. W drugim rzędzie robimy przesunięcie, czyli ujmujemy drugą i trzecią zakładkę, a następnie czwartą i piątą (rys. 3).

WZÓR PLASTRA ELASTYCZNY W POPRZEK
Przy tym wzorze wykonuje się jednoczesnie dwa rzędy. Ujmujemy ściegiem powrotnym dwie pierwsze zakładki (rys. 4), a następnie wkłuwamy igłe przy drugiej zakładce i wyjumujemy w drugim rzędzie (rys. 5). Teraz ujmujemy razem drug i trzecią zakładkę, w trzeciej igłę ponownie wyprowadzamy w górę (rys. 6). Wyjmujemy igłę w pierwszym rzędzie i ujmujemy razem trzecią i czwartą zakładkę, itd.