Kryty zamek błyskawiczny

Ten rodzaj zamka cieszy się ogromną popularnością. Używa się go wtedy, gdy ma być kompletnie niewidoczny, nawet jego szew nasady. Warto wiedzieć, że chociaż kryte zamki błyskawiczne produkowane są w wielu rozmiarach, to jednak zamek taki powinien być zawsze co najmniej 2 cm dłuższy od rozcięcia, w które ma być wszyty. Do wszywania zamka potrzebna jest specjalna stopka, która często jest dołączona do wyposażenia maszyny, jeśli nie – można zastosować stopki uniwersalne.
Kryty zamek błyskawiczny wszywa się zawsze przed zszyciem szwu powyżej lub poniżej rozcięcia na zamek, czyli przy otwartym szwie.  

TAK TO SIĘ ROBI:
1. Rozpiąć zamek, paznokciem kciuka ścisnąć spiralę tak, aby było widoczne miejsce szwu pomiędzy taśmą a spiralą.
2. Rozpięty zamek błyskawiczny ułożyć wierzchem na prawej stronie materiału przy brzegu rozcięcia. Aby zamek przyszyć dokładnie na linii szwu, należy koniecznie obliczyć odległość między brzegiem taśmy a brzegiem materiału: szerokość zapasu na szwy minus 1 cm szerokości taśmy = odległość od brze­gu materiału. Górny koniec zamka przypiąć szpilką do brzegu materiału w odpowiedniej odległości.
3. Na zaznaczonym końcu rozcięcia powinien wystawać dolny koniec zamka. Stopkę ustawić na zamku błyskawicznym tak, aby spirala znajdowała się w rowku po prawej stronie igły.
4. Przyszyć zamek od góry aż do zaznaczonego końca rozcięcia, po czym zapiąć go. Drugą taśmę zamka ułożyć wierzchem na prawej stronie materiału drugiego brzegu rozcięcia, na górze przypiąć szpilką.
5. Ponownie rozpiąć zamek. Stopkę ustawić na górnym końcu zamka tak, aby spirala leżała w rowku po lewej stronie igły.
6. Przyszyć zamek błyskawiczny od góry aż do zaznaczonego końca rozcięcia, następnie zapiąć go. Spiąć szew poniżej zamka, układając jego dolny koniec w stronę zapasu. Zszyć szew, kończąc jak najbliżej ostatnich szwów zamka błyskawicznego.

Widoczny zamek błyskawiczny

Jeśli chcemy wszyć zamek błyskawiczny w taki sposób, aby był widoczny, a jest on nierozdzielczy, trzeba najpierw odszyć rozcięcie. Długość rozcięcia zależy od długości zamka, a szerokość od sze- rokości ząbków zamka.

TAK TO SIĘ ROBI:
1. Środek rozcięcia przenieść fastrygą na prawą stronę materiału. Z materiału lub podszewki skroić pasek szer. ok. 5 cm, o 3 cm dłuższy od rozcięcia. Przypiąć go prawą stroną do prawej na oznaczeniu rozcięcia.
2. Szyjąc na lewej stronie, ostębnować dookoła oznaczenie rozcięcia. Odległość między liniami szycia = szerokość ząbków zamka plus ok. 2 mm. Między liniami szycia rozciąć materiał, na końcu rozcięcia ciąć ukośnie aż do rogów.
3. Pasek materiału sfastrygować do wewnątrz. Wyprasować brzeg. Zamek przyfastrygować pod brzegi rozcięcia, wąsko przyszyć.
4. Najlepiej użyć do tego stopki do szycia brzegów. Brzegi rozcięcia można dodatkowo szerzej ostębnować. Jeśli linie szycia nie mają być widoczne na prawej stronie materiału, zamek należy wszyć
w następujący sposób: rozcięcie odszyć paskiem z podszewki jak na rys. 1 i 2. Zamek przypiąć pod brzeg rozcięcia.
5. Na lewej stronie przypiąć taśmy zamka na pasku z podszewki i zapasach szwów, nie przebijając igły na prawą stronę materiału.
6. Wyjąć szpilki na prawej stronie materiału. Zapasy nacięcia i pasek z podszewki przyszyć dokładnie na linii szycia do taśm zamka, używając do tego stopki do szycia brzegów.
WSKAZÓWKA: aby rozcięcie się nie rozrywało, przed przyszyciem paska materiału naprasować na końcu rozcięcia kawałek wkładu o wymiarch ok. 4 x 4 cm.

Skracanie zamka byskawicznego

TAK TO SIĘ ROBI:
1. Rozdzielcze zamki błyskawiczne skraca się u góry, zdejmując obcęgami niepotrzebne ząbki.
2. Taśmę zamka obciąć 1,5 cm nad ostatnim ząbkiem, ręcznie szyć rygielek, podwinąć końce taśmy.
3. Nierozdzielcze zamki skraca się na dole: kończąc mocnym rygielkiem i obcinając taśmę 1,5 cm poniżej rygielka.