Wymiary: ok. 16 x 13

POTRZEBNE MATERIAŁY:

– 3 resztki tkaniny bawełnianej w różne wzory
– resztka muliny
– wata do wypełnienia (ewentualnie zapachowe potpourri)
– 2 małe czarne koraliki na oczy gołębia
– igła do haftowania
– kreda krawiecka
– nici dopasowane kolorystycznie
– kalka techniczna i ołówek

POWIĘKSZYĆ I SKROIĆ CZĘŚCI WYKROJU
Na kalce technicznej narysować raster z kratek o wymiarach 2,5 x 2,5 cm. Przenieść kontury i oznaczenia brzucha, korpusu i skrzydeł (kółka oznaczają styk części) - schemat części wykroju w załączniku. Wyciąć z materiału części oryginalnej wielkości. Kawałki bawełny ułożyć podwójnie, prawą stroną do środka, i skroić pojedyncze części wykroju. Za pomocą kredy przenieść oznaczenia styku na lewą strone części.

USZYĆ I WYHAFTOWAĆ SKRZYDEŁKA
Skrzydła ułożyć parami prawą stroną na prawej i zszyć maszynowo szew dookoła (stopka do patchworków). Na prostym brzegu zostawić otwór na wywinięcie. Przyciąć zapasy. Wywinąć skrzydełka na orawa stronę i wyprasować Wyhaftować skrzydełka ściegiem dzierganym (patrz zdjecie). Wyprasować. Narysować na skrzydłach kredą linię i wyhaftować ściegiem poijedynczym prostym. Ponownie wyprasować skrzydełka.

ZSZYĆ CZĘŚCI GOŁĘBIA
Jedną część korpusu i brzuch z materiału ułożyć na sobie odpowiednio prawą stroną na prawej i zszyć szew dokładnie do oznaczeń styku. Przyszyć drugą część korpusu do drugiego brzegu brzucha. Obie części korpusu ułożyć dokładnie na sobie, następnie zszyć szew głowy i pleców. Należy pamietać, aby zostawić otwór na wywinięcie gołbia. Przyciąc zapasy szwów. Wypchac gołębia. Zszyć ręcznie otwór. Przyszyć skrzydła ręcznie do korpusu. naszyć koraliki.

Załączniki:
schemat.pdf