Na workach kieszeni obrzucić zapasy brzegów nasady. Worki kieszeni przypiąć prawą stroną do prawej wlotów kieszeni w taki sposób, aby pokryły się linie szwów. Worki kieszeni przyszyć do zapasów tuż obok zaznaczonej linii szwu. Początek i koniec szwu zabezpieczyć ściegami powrotnymi.

Krok 1. Worki zaprasować na szew nasady. Zszyć szew powyżej i poniżej wlotu kieszeni, w tym celu części z materiału spiąć ze sobą prawą stroną do prawej w taki sposób, aby linie szwu i oznaczenia wlotów kieszeni pokrywały się. Zabezpieczyć końce szwu.

Krok 2. Zapasy szwów rozprasować, worki kieszeni na brzegach wlotów kieszeni zaprasować pod spód.

Krok 3. Można teraz ostębnować przedni brzeg wlotu kieszeni. Następnie zaprasować do przodu oba worki kieszeni, sfastrygować
i zszyć.

Krok 4. Worki kieszeni ująć razem, następnie obrzucić. Kieszeń gotowa.

Szycie jest łatwe to poradnik dla osób średnio- i bardzo zaawansowanych. Zawiera podstawy materiałoznawstwa i mnóstwo praktycznych porad, dzięki którym dopasujesz wykroje do konkretnych sylwetek oraz skorygujesz błędy ujawniane przy przymiarkach. Pierwsze wydanie kultowej publikacji ukazało się w 1994 roku.

"Szycie jest łatwe" w naszym sklepie