PRZYGOTOWANIE 

Części kieszeni i fałdy bocznej należy skroić z zapasami szer. 1 cm. Linie fałd, linie styku kieszeni oraz linie nasady klapek przenieść na prawą stronę materiału spodni, szyjąc fastrygą.

TAK SZYJE SIĘ KIESZENIE Z MIESZKIEM...

1.
Najpierw wykonać fałdy na środku kieszeni: część kieszeni na fałdę złożyć w taki sposób, aby linie fałd się pokryły. Prawa strona materiału znajduje się w środku. Linie fałd zszyć od góry i od dołu aż do strzałek, na odcinku pomiędzy strzałkami sfastrygować. Na prawej stronie kieszeni ułożyć fałdy w kierunku oznaczonym strzałką i zaprasować (patrz rys. 2). Wypruć fastrygę na fałdach.

2.
Na dłuższym brzegu bocznej fałdy kieszeni zaprasować zapas do wewnątrz. Drugi dłuższy brzeg fałdy przypiąć prawą stroną do prawej na jednym bocznym brzegu kieszeni. Następnie przyszyć, szyjąc do zaznaczonej linii szwu dolnego brzegu kieszeni. Zapas bocznej fałdy naciąć aż do ostatniego ściegu.

3.
Boczną fałdę kieszeni przypiąć od nacięcia na dolnym brzegu kieszeni. Przeszyć wzdłuż dolnego brzegu kieszeni – aż do zaznaczonej linii szwu bocznego kieszeni. Następnie ponownie naciąć zapas bocznej fałdy kieszeni.

4.
Drugi boczny brzeg kieszeni przyszyć do fałdy bocznej. Zapasy przyciąć na szer. 5 mm, rozprasować na długości ok. 5 cm od górnego brzegu. Obrzucić zapasy górnego brzegu kieszeni i fałdę boczną. Zaprasować pod spód i szyjąc na prawej stronie, ostębnować na szer. 7 mm.

5.
Boczną fałdę kieszeni zaprasować do wewnątrz. Wąsko ostębnować brzegi. Boczną fałdę przypiąć do spodni zgodnie z liniami styku i wąsko przyszyć.

6.
Na koniec przypiąć brzegi kieszeni do brzegów bocznej fałdy kieszeni. Wyprasować. Przyszyć górne rogi kieszeni. Następnie naszyć klapkę i dalej szyć spodnie zgodnie z instrukcją w opisie szycia modelu.