Arkusze wykrojów nie zawierają osobnego wykroju mankietu. Mankiety można narysować bezpośrednio na materiale według danych w centymetrach podanych w opisie szycia danego modelu. Odpowiadają one wymiarom gotowego mankietu, dlatego przy krojeniu należy dodać zapasy na szwy. Na wykroju rękawa jest zawsze zaznaczone obszycie rozcięcia, które trzeba skopiować jako osobną część. Oznaczenie rozcięcia nalży przenieść na obszycie rozcicia i części rękawów.

NAJPIERW SZYJEMY ROZCIĘCIE...

1.
Na obszyciu rozcięcia zaprasować do wewnątrz zapasy zewnętrznych brzegów. Obszycie przypiąć prawą stroną do lewej strony rękawów, przy czym linie nacięcia powinny się pokryć. Linie nacięcia ostębnować dookoła wąsko (na 2 mm), na górnym końcu nacięcia wykonać 2–3 poprzeczne ściegi. Między liniami szycia wykonać nacięcia, na górnym końcu rozcięcia naciąć do rogów aż do linii szycia (rys. 1).

2.
Wywinąć obszycie na prawą stronę rękawa i wyprasować brzegi rozcięcia. Przypiąć brzegi obszycia, a następnie wąsko przyszyć (rys. 2). Zszyć szw rękawa. Rozprasować zapasy szwów. Dolny brzeg rękawa zmarszczyć na obwód mankietu.

...A NASTĘPNIE MANKIET

3.
Zewnętrzną część mankietu przypiąć prawą stroną do prawej brzegu rękawa, zapasy powinny wystaać na brzegach rozcięcia. Zszyć. Zapasy szwów zaprasować w mankiet (rys. 3)

4.
Na wewnętrznej części mankietu zaprasować do wewnątrz zapas górnego brzegu.Wewnętrzną część mankietru ułożyć prawą stroną na prawej zewnętrznej części mankietu, spiąć wzdłuż krótszych brzegów i dolnego brzegu. Zszyć, lekko zaokrąglając rogi (rys. 4). Zapasy szwów przyciąć na szer. 3 mm.

5.
Wywinąć mankiety. Wyprasować brzegi. Wewnętrzną część mankietu przypiąć na szwie nasay (rys. 5). Szyjąc na prawej stronie rękawa, wąsko ostębnować mankiet wzdłuż szwu nasady, przyszywając jego wewnętrzną część.

6.
Aby wykonać wystrzępione brzegi, oprzyfastrygować pliskę ze skosu pod brzegami mankietów w taki sposób, aby wystawała na szer. ok. 7 mm. Wąsko ostębnować brzegi mankietów, przyszywając pliski z skosu (rys. 6). Wewnętrzną połowę pliski ze skosu zaprasować w dół lub w kierunku krótszych brzegów mankietów. Wystrzępić brzegi. Na koniec na przednim brzegu każdego mankietu wydziergać dziurkę na guzik. Wszyć rękaw.