Wys. ok. 30 cm

Materiały: 

motek (o wadze 50 g) bawełnianych nici firmy Lana Grossa „Elastico“ (96% bawełny, 4% poliestru, dł. 160 m/50 g) w kol. czerwonym 105 oraz po motku lub resztki w kol. białym 36 i czarnym 24; szydełko nr 3,5 (Prym); wata do wypchania.

Wzory szydełkowe: 

miś wykonany jest o. ścisłymi przerabianymi w okr. Każde okr. należy rozpoczynać od 2 zastępczych o. łańc. i kończyć 1 o. ścisłym zamykającym wkłutym w najwyższe o. zastępcze. Uszy wykonać w rz., rozpoczynając każdy rz. od 2 o. łańc. zamiast 1. o. ścisłego.

Próbka obliczeniowa: 

20 o. ścisłych i 20 rz. = 10 x 10 cm.

Wykonanie

Głowa i tułów: 

rozpocząć od dolnej części tułowia. Zrobić czerwoną włóczką 3 o. łańc. i zamknąć w kółeczko 1 o. ścisłym zamykającym wkłutym w 1. o. łańc. 1. okr.: 4 o. ścisłe w kółeczku. 2. okr.: 2 o. ścisłe w każde o. poprzedniego okr. = 8 o. ścisłych. 3. okr.: 2 o. ścisłe w każde o. poprzedniego okr. = 16 o. ścisłych. 4. okr.: 2 o. ścisłe w co 2. o. ścisłe poprzedniego okr., poza tym 1 o. ścisłe w każde o. ścisłe poprzedniego okr. = 24 o. ścisłe. 5. okr.: 2 o. ścisłe w co 3. o. ścisłe poprzedniego okr. = 32 o. ścisłe. 6. okr.: 2 o. ścisłe w co 8. o. ścisłe poprzedniego okr. = 36 o. ścisłych. 7. okr.: 2 o. ścisłe w co 9. o. ścisłe poprzedniego okr. = 40 o. ścisłych. 8. okr.: 2 o. ścisłe w co 10. o. ścisłe poprzedniego okr. = 44 o. ścisłe. 9. okr.: 2 o. ścisłe w co 11. o. ścisłe poprzedniego okr. = 48 o. ścisłych. 10. okr.: 2 o. ścisłe w co 12. o. ścisłe poprzedniego okr. = 52 o. ścisłe. 11. okr.: 2 o. ścisłe w co 13. o. ścisłe poprzedniego okr. = 56 o. ścisłych. 12. – 27. okr.: przer. bez dodawań. W 28. okr. rozpocząć odejmowania; w tym celu przeskoczyć co 7. o. ścisłe poprzedniego okr. = 48 o. ścisłych. 29. okr.: przeskoczyć co 6. o. ścisłe poprzedniego okr. = 40 o. ścisłych. 30. okr.: przeskoczyć co 5.o. ścisłe poprzedniego okr. = 32 o. ścisłe. 31. okr.: przeskoczyć co 4. o. ścisłe poprzedniego okr. = 24 o. ścisłe. W tym momencie tułów jest gotowy. Wypchać tułów ciasno watą i kontynuować, przerabiając głowę. 32. okr.: 2 o. ścisłe w co 2. o. ścisłe poprzedniego okr. = 32 o. ścisłe. 33. okr.: 2 o. ścisłe w co 4. o. ścisłe poprzedniego okr. = 40 o. ścisłych. 34. okr.: 2 o. ścisłe w co 10. o. ścisłe poprzedniego okr. = 44 o. ścisłe. 35. okr.: 2 o. ścisłe w co 11. o. ścisłe poprzedniego okr. = 48 o. ścisłych. 36. okr.: 2 o. ścisłe w co 12. o. ścisłe poprzedniego okr. = 52 o. ścisłe. 36. – 48. okr.: wykonać bez dodawań. Wypchać głowę watą i rozpocząć odejmowania. 49. okr.: przeskoczyć co 13. o. ścisłe poprzedniego okr. = 48 o. ścisłych. 50. okr.: przeskoczyć co 6. o. ścisłe poprzedniego okr. = 40 o. ścisłych. 51. okr.: przeskoczyć co 5. o. ścisłe poprzedniego okr. = 32 o. ścisłe. 52. okr.: przeskoczyć co 4. o. ścisłe poprzedniego okr. = 24 o. ścisłe. 53. okr.: przeskoczyć co 3. o. ścisłe poprzedniego okr. = 16 o. ścisłych. 54. okr.: przeskoczyć co 2. o. ścisłe poprzedniego okr. = 8 o. ścisłych. 55. okr.: przer. po 2 o. ścisłe razem = 4 o. ścisłe. Uciąć nitkę. Dopełnić watą i zaciągnąć wszystkie o. na nitce. 

Nogi: 

białą włóczką zrobić 3 o. łańc. i zamknąć w kółeczko 1 o. ścisłym zamykającym wkłutym w 1. o. łańc. 1. okr.: wyk. 6 o. ścisłych w kółeczku. 2. okr.: 2 o. ścisłe w każde o. ścisłe poprzedniego okr. = 12 o. ścisłych. Kontynuować czerwoną włóczką. 3. okr.: 2 o. ścisłe w co 4. o. ścisłe poprzedniego okr. = 15 o. ścisłych. 4. okr.: 2 o. ścisłe w co 5. o. ścisłe poprzedniego okr. = 18 o. ścisłych. 5. okr.: 2 o. ścisłe w co 9. o. ścisłe poprzedniego okr. = 20 o. ścisłych. Pozostałe okr. wykonać bez dodawań. Na wys. 13 cm od początku uciąć nitkę niezbyt krótko (nitka posłuży potem do przyszycia nogi). Drugą nogę wykonać w taki sam sposób.

Ręce: 

białą włóczką zrobić 3 o. łańc. i zamknąć w kółeczko 1 o. ścisłym zamykającym wkłutym w 1. o. łańc. 1. okr.: wykonać 9 o. ścisłych w kółeczku. Kontynuować czerwoną włóczką. 2. okr.: 2 o. ścisłe w co 3. o. ścisłe poprzedniego okr. = 12 o. ścisłych. 3. okr.: 2 o. ścisłe w co 3. o. ścisłe poprzedniego okr. = 16 o. ścisłych. Pozostałe okr. wykonać bez dodawań. Na wys. 11,5 cm od początku uciąć nitkę niezbyt krótko. Drugą rękę wykonać w taki sam sposób.

Pyszczek: 

białą włóczką zrobić 3 o. łańc. i zamknąć w kółeczko 1 o. ścisłym zamykającym wkłutym w 1. o. łańc. 1. okr.: wykonać 6 o. ścisłych w kółeczku. 2. okr.: 2 o. ścisłe w każde o. ścisłe poprzedniego okr. = 12 o. ścisłych. 3. okr.: 2 o. ścisłe w co 3. o. ścisłe poprzedniego okr. = 16 o. ścisłych. 4. okr.: 2 o. ścisłe w co 2. o. ścisłe poprzedniego okr. = 24 o. ścisłe. 5. okr.: 2 o. ścisłe w co 8. o. ścisłe poprzedniego okr. = 27 o. ścisłych. Uciąć nitkę niezbyt krótko. 

Uszy: 

białą włóczką zrobić 7 o. łańc. i 1. o. ścisłe wkłuć w 4. o. łańc. od szydełka, po czym wykonać jeszcze 3 o. ścisłe = 5 o. ścisłych w 1. rz. Uwaga: 6. i 7. o. łańc. początkowego zastępuje 1. o. ścisłe rz. 2. rz.: 5 o. ścisłych. 3. rz.: z każdej strony przer. 1 o. mniej = 3 o. ścisłe. 4. rz.: 3 o. ścisłe. Uciąć nitkę. Ucho obszydełkować 2 rz. o. ścisłych w kol. czerwonym, wkłuwając na rogach po 3 o. ścisłe w 1 miejsce. Drugie ucho wykonać w taki sam sposób.

Wykończenie: 

wypchać watą ręce i nogi. Górny brzeg rąk i nóg rozłożyć na płasko w taki sposób, aby przejście pomiędzy okr. znajdowało się na środku tyłu i zszyć brzeg. Ręce i nogi przyszyć do tułowia zgodnie ze zdjęciem modelu. Doszyć uszy. Usta i nos wyszyć na pyszczku czarną włóczką czarnym ściegiem sznureczkowym i płaskim. Pyszczek przyszyć na głowie. Krótko przed końcem szwu wypchać pyszczek watą i dokończyć szew. Oczy wyszyć na brzegu pyszczka ściegiem płaskim w kol. czarnym.