Marchewki
Wielkość (bez liści): 45 cm, 60 cm i 80 cm

Potrzebne materiały:
różne tkaniny bawełniane w kolorach pomarańczowym i zielonym, włóknisty wkład grubości ok. 1 cm, wata do wypchania, nici w odpowiednich kolorach, mulina w kolorze pomarańczowym, igła do haftowania z ostrym wierzchołkiem, papier pakowy, ołówek.

Wykonanie:
najpierw przygotować oryginalnej wielkości wykroje części marchewek i liści. Na podstawie rysunku  narysować na papierze pakowym po jednym wykroju (1 kratka odpowiada wielkości 5 x 5 cm) na małą, średnią i dużą marchewkę. Wyciąć wykroje. Odpowiednio na podstawie rysunku liścia przygotować wykroje (1 kratka odpowiada wielkości 5 x 5 cm). Do każdej marchewki potrzebne są po 3 liście. Podana jest wielkość średniego liścia do dużej marchewki. Powiększyć lub pomniejszyć przy kserowaniu, dopasowując go do wymaganych rozmiarów.
Krojenie marchewek:
materiały w kolorze pomarańczowym ułożyć na sobie prawą stroną na prawej i skroić na każdą marchewkę po dwie części z zapasami szer. 1 cm na wszystkich brzegach.
Krojenie liści:
z materiałów w kolorze zielonym i włóknistego wkładu przygotować „kanapkę“ z materiału. Dwa kawałki tkaniny ułożyć na sobie lewą stroną na lewej, a pomiędzy warstwy wsunąć wkład. Zaprasować. Liście przypiąć do „kanapki”, a następnie wyciąć.
Usunąć papierowy wykrój, spiąć warstwy. Na maszynie ostębnować zielonymi nićmi najpierw kontury liści, a następnie wykonać dowolną ilość dalszych linii. Brzegi liści pozostają otwarte. Ułożyć na sobie po dwie odpowiednie części marchewki, prawą stroną na prawej, i spiąć. Zszyć wzdłuż obu dłuższych brzegów. Na wierzchołku obciąć zapas szwu. Wywinąć. Zapas górnego brzegu (= otwór) zaprasować do wewnątrz na szer. 1 cm. Wzdłuż zaprasowanego brzegu przeszyć na marszczenie ściegami prostymi całą (niepodzieloną) nitką pomarańczowej muliny. Wypchać marchewki luźno watą. Ściągnąć nitki, marszcząc materiał. W otwór wsunąć ułożone na sobie liście. Zmarszczony górny brzeg i liście zszyć ściegami ręcznymi. Na marchewkach wyszyć ściegami prostymi całą (niepodzieloną) nitką pomarańczowej muliny kontury. By nadać im odpowiedni kształt wciągnąć wzdłuż jednego szwu (np. na wierzchołku) nitkę muliny do zmarszczenia. Nitkę naciągnąć, zsunąć materiał. Nitkę starannie zaszyć.
 

Załączniki:
schemat.pdf