PRZYGOTOWANIE 
Skroić worki kieszeni, obszycia kieszeni i klapkę. Wszystkie te części można narysować bezpośrednio na materiale. Następnie przenieść za pomocą radełka i papieru do kopiowania na lewą stronę materiału wszystkie kontury wykroju oraz wszystkie zaznaczone na jego częściach linie i oznaczenia (pomijając kierunek nitki). Linie styku obszyć oraz linie złożenia skopiować na prawą stronę materiału. W tym celu szyć ręcznie fastrygą (długimi sciegami). Wloty kieszeni naciąć na dł. 5 mm na poprzecznych kreskach. Następnie ułożyć fałdy na przodzie spódnicy.

NAJPIERW SZYJEMY OBSZYCIA I KLAPKI KIESZENI...
1.
Na obszycia zaprasować do wewnątrz zapasy krótkich brzegów i jednego długiego brzegu. Obszycia przypiąć zgodnie z liniami styku na klinie przodu, otwarty dłuższy brzeg leży na zapasie szwu. Wąsko przyszyć zaprasowane brzegi. Otwarty brzeg przyfastrygować (rys. 1).

2.
Części klapek wzmocnione wkładem ułożyć prawą stroną na prawej części bez wkładu, zszyć wzdłuż krótszych i jednego długiego brzegu, lekko zaokrąglając rogi. Zostawić otwarty brzeg nasady (rys. 2). Przyciąć zapasy szwów na zaokrąglonych rogach na szer ok. 2 mm.

3.
Klapki wywinąć i wyprasować. przypiąć je na wlotach kieszeni między poprzecznymi kreskami na tyle spódnicy, przyfastrygować na zapasie szwu (rys. 3). Szyjąc na lwej stronie klina, przyszyć klapki dokładnie na zaznaczonej linii szwu bocznego.

...A NASTĘPNIE WORKI KIESZENI I SZWY BOCZNE
4.
Na klinach obrzucić zapasy bocznych brzegów, na workach kieszeni zapas brzegu nasady. Przypiąć worki kieszeni prawą stroną do prawej wlotów kieszeni przodu i tyłu spódnicy, linie szwów powinny na siebie trafić. Pryszyć worki kieszeni tuż przy zaznaczonej linii szwu na zapasach, ujmując przy tym klapki i obszycia (rys. 4).

5.
Zaprasować worki kieszeni na szew nasady. Klin przodu ułożyć prawą stroną na prawej klina tyłu, spiąć szwy boczne, linie szwów powinny na siebie trafić. Wloty kieszeni pomiędzy kreskami zostawić otwarte. Zszyć. Początek i koniec szwu zabezpieczyć ściegiem powrotnym (rys. 5).

6.
Rozprasować zapasy szwów, przednie worki kieszeni zaprasować na przód. Klapki oraz tylne worki kieszeni ułożyć przez wlot kieszeni na przód. Spiąć ze sobą worki kieszeni, wyrównać nożyczkami i zszyć (rys. 6). Przyfastrygować górne brzegi worków kieszeni.

NASZA RADA
Szyjąc spódnicę z grubych i sztywnych tkanin, najlepiej skroić po jednym worku każdej kieszeni z materiału i po jednym z podszewki. W takim przypadku worki z podszewki należy przyszyć na przednim wlocie kieszeni, a worki z materiału na tylnym.