Czerwona pelerynka
Długość ok. 35 cm

Potrzebne materiały:
jedwabna satyna, szer. 130 cm, dł. 75 cm; pas czerwonego aksamitu, szer. 6 cm

Czarna pelerynka
Długość ok. 20 cm

Potrzebne materiały:
jedwabna tafta, szer. 130 cm, dł. 45 cm; pas białej satyny, szer. 6 cm, dł. 6 m, nici

Wykonanie (obu modeli)
Zaprasować na lewą stronę krótsze brzegi materiału na szer. 3 cm. Zlożyć materiał wzdłuż dłuższego brzegu na pół, prawą stroną do środka i zszyć razem długie brzegi na szer. 1,5 cm. Rozprasować zapasy szwów. Wywinąć materiał na prawą stronę i zaprasować, tak by szew leżał dokładnie na dolnym brzegu. Na górnym brzegu zaprasować podłożenie i ostębnować na szer. 5 cm. W ten sposób powstanie tunelik. Poniżej linii stębnowania złożyć krótkie brzegi materiału i wąsko zszyć.
Pas aksamitu przeciąć na 2 równe części i uszyć taśmę (patrz opis wykonania poniżej). Wciągnąć taśmę w tunelik na górnym brzegu pelerynki.

Nasza rada
Jeśli przyszyjemy środek taśmy kilkoma ściegami na środku tunelika na wewnętrznej stronie pelerynki, to taśma nie będzie się wysuwać z tunelika.

A TAK SZYJE SIĘ TAŚMĘ DO ZMARSZCZENIA PELERYNKI

Potrzebne materiały:
2 paski aksamitu o wymiarach 6 cm x 3 m (w tym zapasy na szwy szer. 1 cm), szpilki, nożyczki, drewniana łyżka

KROK 1.
Złożyć paski aksamitu prawą stroną do prawej i zszyć dookoła w odległości 1 cm od brzegów, pozostawiając bez szwu niewielki odcinek, który posłuży do wywinięcia taśmy na prawą stronę. Na końcach przyciąć ukośnie zapasy.

KROK 2.
Zacząć wywijanie od jednego końca taśmy, wsuwając oba końce do środka tunelu.

KROK 3.
Za pomocą trzonka drewnianej łyżki wywinąć taśmę na prawą stronę i uformować rogi. Na koniec ręcznie zszyć otwór tunelu i taśma gotowa.