Wszystkie stroje prezentowane w BURDZIE mają wykroje w kilku rozmiarach.Jednak co zrobić jeśli imo to, żaden wykrój nie jest właściwy? Można go zmniejszyć lub zwiększyć, jednak maksymalnie o dwa rozmiary. Oto jak to się robi.

Tak zmienisz rozmiar wykroju

Dostosowanie naszych wykrojów do odpowiedniego rozmiaru jest całkiem proste. Pokazujemy, w jaki sposób można to zrobić. Potrzebne będą następujące przedmioty: ołówek, kątomierz, ekierka i krzywik do wykonania zaokrągleń.


W przypadku modeli uwzględniających kilka rozmiarów linie poszczególnych rozmiarów leżą obok siebie. Odstęp między odpowiednimi liniami odpowiada różnicom ich szerokości lub długości. Aby otrzymać kolejny – mniejszy lub większy – rozmiar, wystarczy na wszystkich częściach wykroju zaznaczyć nową linię w takiej odległości, jaka wynika z naszej tabeli rozmiarów.  


WAŻNE! Do powiększania wykrojów trzeba się odpowiednio przygotować i nie robić niczego na oko! Niezbędna jest dobra linijka, najlepiej ekierka. Aby wymierzyć odległości, należy zaznaczyć kilka linii pomocniczych ułożonych pod kątem prostym do linii rozmiaru. Oprócz tego należy połączyć ze sobą liniami pomocniczymi rogi wykrojów w poszczególnych rozmiarach, np. róg między podkrojem szyi i szwem ramienia czy też między podkrojem pach i szwem ramienia. Podczas zaznaczania nowych rozmiarów te linie pomocnicze muszą trafić dokładnie na rogi wykroju w nowym rozmiarze (patrz rys. 1 – poniżej).

rys. 1

 

Oznaczenia (np. oznaczenia ramion na główkach rękawów), które w poszczególnych rozmiarach nie pokrywają się i nie leżą obok siebie, również należy połączyć liniami pomocniczymi (patrz rys. 2 – poniżej). W punkcie, w którym linia (kontur wykroju) nowego rozmiaru krzyżuje się z linią pomocniczą, należy narysować oznaczenie dla nowego rozmiaru (rys. 2).rys. 2


WSKAZÓWKA Spoglądając na tabelę rozmiarów Burdy, widać, że wy- miary obwodu w klatce piersiowej, talii i biodrach w rozmiarach 34–46 zmieniają się co 4 cm, a w rozmiarach 46–52 o 6 cm. Jeśli chcemy zmniejszyć wykrój w rozmiarach 44–52, to przy rysowaniu ukoś- nych linii w rogach oraz przy rysowaniu rozmiaru 42 miarodajne są tylko linie rozmiarów czy też odległości między liniami rozmiarów 44 i 46. Zmiana wykrojów o więcej niż dwa rozmiary spowoduje, że stroje nie będą dobrze leżały.