Sweterek dziewczęcy

Rozm. 110/116 i 122/128

Dane dla rozmiaru 122/128 zostały umieszczone w nawiasach. Jeśli podano tylko jedną liczbę, dotyczy ona obu rozmiarów.

Materiały:
włóczka firmy Rico „Essentials Soft Merino Aran“ (100% wełny, dł. 100 m/50 g): ok. 250 g (300 g) w kolorze różowym 014; druty Prym nr 4 i 5, drut okrągły nr 4 dł. 40 cm; 4 guziki o średnicy 2 cm.

Objaśnienie skrótów:

przer. = przerobić, przerabiać, dł. = długość, o. = oczko, rz. = rząd, n. = narzut

Wzór żeberkowy: przer. na przemian 2 o. prawe i 2 o. lewe.

Wzór supełkowy: przer. wg schematu A (B). Cyfry po prawej stronie schematu oznaczają rz. odchodzące, które należy odczytywać od strony lewej do prawej. W rz. powrotnych niezaznaczonych na schemacie wszystkie o. i n. przer. na lewo. Rozpoczynać 6 (8) o. przed 1. strzałką, następnie powt. stale motyw wzoru pomiędzy strzałkami i kończyć 7 (9) o. za 2. strzałką. Na wys. powt. rz. 1. – 20.

Ścieg gładki prawy: w rz. odchodzących przer. o. prawe, w rz. powrotnych o. lewe.

Ścieg francuski prawy: w rz. odchodzących i powrotnych o. prawe.

Podwójny ścieg ryżowy: przer. na przemian 2 o. prawe i 2 o. lewe i w co 2. rz. przesuwać wzór o 2 o.

Wzór pasów: przer. na przemian 2 rz. śg. gładkim prawym i 2 rz. śg. francuskim prawym.

Supełek: z 1 o. przer. 5 o.: na przemian 1 o. prawe i 1 o. lewe, odwrócić robótkę, przer. 5 o. lewych, odwrócić, przer. 2 o. razem na prawo jako o. przeciągnięte, 1 o. prawe, 2 o. razem na prawo, odwrócić, 3 o. lewe, odwrócić, 3 o. razem na prawo.

Próbki obliczeniowe: 19 o. i 26 rz. śg. gładkim prawym lub wzorem supełków na drutach nr 5 = 10 x 10 cm, 20 o. i 30 rz. podw. śg. ryżowym na drutach nr 5 = 10 x 10 cm, 19 o. i 30 rz. wzorem pasów na drutach nr 5 = 10 x 10 cm.

Tył:
na druty nr 4 nabrać 78 (82) o. i przer. wzorem żeberkowym, rozpoczynając w 1. rz. powrotnym za o. brzeg. od 1 o. lewego i 2 o. prawych i kończąc symetrycznie. Przer. 8 R. = 3 cm wzorem żeberkowym, a następnie w kolejnym rz. = 1. rz. powrotnym 15 o. w sposób następujący: o. brzeg., 2 (4) o. lewe, * 2 o. razem na lewo, 3 o. lewe, od * powt. 13 x i zak. 2 o. przerobionymi razem na lewo, 2 (4) o. lewe, o. brzeg. = 63 (67) o. Kontynuować na drutach nr 5 wzorem supełków, przerabiając motyw wzoru 5 x w każdym rz. Na wys. 15 cm = 40 rz. od początku wzoru supełków wyk. 2 rz. śg. francuskim prawym i 2 rz. śg. gładkim prawym, dodając w ostatnim rz. równomiernie 3 o. = 66 (70) o. Dalej przer. podw. śg. ryżowym. Na wys. 21 (23) cm od początku odjąć z obu stron na podkrój pach po 1 o., po czym odjąć jeszcze w co 2. rz. 3 (4) x po 1 o. = 58 (60) o. Od wys. 18 (24) rz. od początku podw. śg. ryżowego kontynuować wzorem pasów, rozpoczynając od 2 rz. śg. gładkim prawym i 2 rz. śg. francuskim prawym. Po przerobieniu 10 rz. wzorem pasów wyk. 1 rz. o. prawych z supełkami w sposób następujący: o. brzeg., 0 (1) o. prawe, * 1 supełek, 4 o. prawe, od * powt. 10 x i zak. 1 supełkiem, 0 (1) o. prawym i o. brzeg. W kolejnym rz. przer. o. lewe. Kontynuować wzorem pasów, rozpoczynając 2 rz. śg. francuskim prawym i 2 rz. śg. gładkim prawym. Na wys. 15 (16) cm od początku podkroju pach zak. z obu stron na skos ramion 8 o., po czym odjąć jeszcze w 2. kolejnym rz. 9 o. = 24 (26) o. W rz. odchodzącym zak. pozostałe 24 (26) o.

Lewy przód:
na druty nr 4 nabrać 35 (39) o. i przer. wzorem żeberkowym, rozpoczynając w 1. rz. powrotnym za o. brzeg. od 1 o. lewego i 2 o. prawych i kończąc 2 prawymi, 2 o. lewymi i o. brzeg.

Po przerobieniu 2,5 cm = 7 rz. wzorem żeberkowym zak. wszystkie o. Przer. 8 rz. = 3 cm wzorem żeberkowym, a następnie w kolejnym rz. = 1. rz. powrotnym odjąć 5 (7) o. w sposób następujący: o. brzeg., 4 (3) o. lewe, * 2 o. razem na lewo, 4 (3) o. lewe, od * powt. 3 (5) x i zak. 2 o. razem na lewo, 3 (2) o. lewymi i o. brzeg. = 30 (32) o. Kontynuować na drutach nr 5 wzorem supełkowym, rozpoczynając od 6 (8) o. przed 1. strzałką, następnie powt. 2 x motyw wzoru pomiędzy strzałkami i kończyć 3 o. za 2. strzałką i o. brzeg. Na wys. 15 cm = 40 rz. wzorem żeberkowym wyk. 2 rz. śg. francuskim prawym i 2 rz. śg. gładkim prawym, dodając w ostatnim rz. równomiernie 2 o. = 32 (34) o. Kontynuować podw. śg. ryżowym. Na wys. 21 (23) cm od początku wyk. na prawym brzegu podkrój pachy jak na tyle = 28 (29) o. Od wys. 18 (24) rz. podw. śg. ryżowym przer. wzorem pasów, rozpoczynając od 2 rz. śg. gładkim prawym i 2 rz. śg. francuskim prawym. Po przerobieniu 9 rz. wzorem pasów w rz. powrotnym odjąć na dekolt na lewym brzegu 5 o, po czym odjąć jeszcze w co 2. rz. 3 (4) x l o. oraz w co 4. rz.  x 1 o. = 17 o. Jednocześnie po przerobieniu 10 rz. wzorem pasów wyk. 1 rz. o. prawym z supełkami w sposób następujący: o. brzeg., 0 (1) o. prawe, * 1 supełek, 4 o. prawe, od * powt. 3 x i zak. 1 o. prawym i o. brzeg. W rz. powrotnym przer. o. lewe. Kontynuować wzorem psów, rozpoczynając od 2 rz. śg. francuskim prawym i rz. śg. gładkim prawym.

Na wys. 15 (16) cm od początku podkroju pachy wyk. skos ramienia na prawym brzegu tak jak na tyle. W ten sposób zakończone zostaną wszystkie o.

Prawy przód: wyk. symetrycznie w stosunku do lewego przodu.

Rękawy: na druty nr 4 nabrać 42 (46) o. i przer. wzorem żeberkowym, rozpoczynając w 1. rz. powrotnym za o. brzeg. od 1 o. lewego i 2 o. prawych i kończąc w odwrotnym układzie. Przer. 8 rz. = 3 cm wzorem żeberkowym, po czym w kolejnym rz. = 1. rz. powrotnym odjąć 9 (11) o. w sposób następujący: o. brzeg., 3 (1) o. lewe, * 2 o. razem na lewo, 2 o. lewe, od * powt. 7 (9) x i zak. 2 o. razem na lewo, 3 (1) o. lewymi i o. brzeg. = 33 (35) o. Wyk. 4 rz. śg. gładkim prawym na drutach nr 5. W 5. rz. przer. supełki następująco: o. brzeg., 0 (1) o. prawe, * 1 supełek, 4 o. prawe, od * powt. 5 x i zak. 1 supełkiem, 0 (1) o. prawym i o. brzeg. Kontynuować śg. gładkim prawym. Na poszerzenie rękawa dodać z obu stron w 7. rz. od wzoru żeberkowego po 1 o., po czym dodać jeszcze w co 6. rz. 4 x 1 o. i w co 8. rz. 4 (5) x 1 o. = 51 (55) o. Na wys. 29 (33) cm od wzoru żeberkowego odjąć z obu stron na główkę rękawa 2 o., a następnie odjąć w co 2. rz. 1 x 2 o., 1 x 5 o. i 2 x 6 (7) o. W kolejnym rz. odchodzącym zak. pozostałe 9 o.

Drugi rękaw wyk. w taki sam sposób.

Wykończenie: części swetra napiąć, zwilżyć i pozostawić do wyschnięcia. Zszyć szwy ramion. Na plisę dekoltu nabrać z brzegu dekoltu 68 (76) o. i przer. wzorem żeberkowym, rozpoczynając w 1. rz. powrotnym za o. brzeg. od 2 o. lewych i 2 o. prawych i kończąc w odwrotnym układzie. Po przerobieniu 3 cm = 9 rz. wzorem żeberkowym zak. luźno wszystkie o.

Na plisę na lewym przodzie nabrać na prostym boku 78 o. i przer. wzorem żeberkowym, rozpoczynając w 1. rz. powrotnym za o. brzeg. od 1 o. lewego i 2 o. prawych i kończąc w odwrotnym układzie. Po przerobieniu 2,5 cm = 7 rz. wzorem żeberkowym zak. wszystkie o.

Plisę na prawym przodzie wyk. tak samo, lecz w 4. rz. wyk. 4 dziurki na guziki w sposób następujący: o. brzeg., 3 o. wzorem żeberkowym, * 2 o. razem na prawo, 1 n., 21 o. wzorem żeberkowym, od * powt. jeszcze 2 x i zak. 2 o. razem na prawo, 1 n., 2 o. prawymi i o. brzeg. W kolejnym rz. włączyć n. do wzoru żeberkowego.

Zszyć szwy boczne i rękawy. Wszyć rękawy. Przyszyć guziki.

Załączniki:
sweterek.pdf