Kiedy zaczynamy szyć wszystko wydaje się trudne. Trzeba połączyć ze sobą sporo niezrozumiałych elementów. Specjalnie dla wszystkich osób początkujących, przygotowaliśmy instrukcję krok po kroku oraz tutorial filmowy o korzystaniu z naszych wykrojów. 

1. Wybierajmy modele łatwe - oznaczone w spisie wykrojów jedną kropką lub specjalnym znaczkiem"model łatwy" - unikniemy dzięki temu niepotrzebnej frustracji oraz zniechęcenia. 

2. Przy każdym modelu zawarta jest informacja z jakiego materiału został uszyty. Nie musimy używać dokładnie tego samego materiału, najważniejsze aby poznać surowiec - dzianina lub tkanina - używać materiałów zgodnych z tym wyznacznikiem. 

Więcej o tkaninach i rodzajach znajdziesz w zakładce Tkaniny >> 

3. Każdy model przypisany jest do danego koloru (zielony, niebieski, czerwony, czarny) i znajduje się na konkretnym arkuszu A, B, C lub D. 

4. Obok rysunku technicznego znajduje się tabelka zawierająca części wykroju (wszystkie elementy składające się na ubranie), konkretny arkusz, kolor konturu oraz wzór linii danego rozmiaru. 

W przypadku spodni nr 112 z magazynu Burda Style 2/2019 bierzemy arkusz B, szukamy numerków 21, 22, 23 w kolorze czarnym, szukamy wzoru danego rozmiaru (jeśli nosisz rozmiar 38 podczas obrysowywania wykroju szukaj grubej linii rzadko przerywanej) i krok po kroku odrysowujemy kontur, tak jak prowadzi nas linia (21 do 21, 22 do 22, 23 do 23) - dzięki temu powstaną trzy elementy. 

Pamiętajmy o dodaniu odpowiedniego zapasu na szwy, możemy to także zrobić bezpośrednio na materiale. Następnie, bierzemy papier do wykrojów lub kalkę, kładziemy na arkuszu i odrysowujemy kontur. 

5. Na od­ry­so­wa­ny wy­krój przenosimy tak­że wszyst­kie opi­sy i punk­ty za­miesz­czo­ne na ar­ku­szu wy­kro­jów, do­ty­czą­ce da­ne­go mo­de­lu. Po­rów­nujemy prze­ry­so­wa­ne czę­ści wy­kro­ju z ry­sun­ka­mi za­miesz­czo­ny­mi przy opi­sie szycia (części wykroju). Jeśli wszystko się zgadza, możemy wyciąć przygotowany do dalszej pracy wykrój. Pamiętajmy żeby w tym przypadku używać nożyczek do papieru. 

Zobaczcie film, który po kolei pokazuje wszystkie niezbędne czynności:

Jeśli nie rozumiecie znaczenia danych słów na arkuszu wykroju, sprawdźcie słowniczek ze spisem wszystkich terminów >> 

Jeśli coś jest niezrozumiałe - pytajcie na naszym fanpage'u Burda Polska lub w grupie Burda Polska Team