Kopertówka z klamrą

Wymiary ok. 22 x 23 cm

Zużycie materiału:
filc o wym. 30 x 50 cm w kolorze szarym i 10 x 20 cm w kolorze morelowym, metalowy zamek błyskawiczny dł. 25 cm, metalowa klamra dł. ok. 7 cm, z dwoma poprzeczkami (szerokość  poprzeczki 2 cm), 2 duże zatrzaski, kreda krawiecka, nici.

Wykonanie:
z szarego filcu skroić torebkę: szer. 28 cm, dł. 46 cm. Z resztki skroić 2 części rygielka, dł. 12 cm, szer. 2 cm. Przypiąć na środku, 9 cm poniżej jednego brzegu torebki o dł. 28 cm (= górny brzeg torebki) kawałek filcu w kolorze morelowym na nakładaną kieszeń. Przyszyć boczne brzegi i dolny brzeg kieszeni na szer. 0,5 cm. Na rygielkach przyciąć w szpic po jednym końcu. Proste brzegi rygielków ostębnować na szer. 0,5 cm. Rygielki przypiąć do górnego brzegu nakładanej kieszeni, szpiczaste końce powinny wystawać na bokach na zewnątrz. Proste końce przełożyć naokoło poprzeczek klamry pod spód, przyszyć do nakładanej kieszeni przy poprzeczkach klamry, nie ujmując przy tym szarej części kieszeni. Boczne końce rygielków przyszyć do nakładanej kieszeni przy bocznych brzegach.

Górne brzegi torebki (o dł. 28 cm) przyszyć do taśm zamka błyskawicznego w taki sposób, żeby ząbki wystawały na szer. ok. 7 mm. Boczne brzegi torebki powinny wystawać po obu stronach na taką samą szerokość. Rozpiąć zamek błyskawiczny. Złożyć torebkę prawą stroną do prawej i zszyć boczne brzegi (szerokość zapasu szwu 1 cm), następnie zszyć końce taśm zamka. Wywinąć torebkę na prawa stronę i zaprasować w taki sposób, żeby boczne szwy leżały w złożeniu. Górny brzeg torebki złożyć na szer. 4,5 cm do przodu, zaprasować. Górny brzeg zapiąć na torebce na zatrzaski, nie ujmując przy tym tyłu torebki.

Kopertówka zwijana jak rulon

Wymiary ok. 40 x 60 cm

Zużycie materiału:
niestrzępiąca się tkanina wełniana o szerokości co najmniej 125 cm, dł. 0,45 m, żółty filc, 8 x 60 cm, flizelina H410, rozdzielczy metalowy zamek błyskawiczny dł. 40 cm, gruby karton na dno torebki, 7 x 34 cm, kreda krawiecka, nici.

Wykonanie:
skroić torebkę, szer. 43 cm, dł. 120 cm. Flizelinę zaprasować na lewą stronę torebki. Materiał złożyć na pół, prawą stroną na wierzch. Zaprasować brzeg złożenia = środek dna torebki. Na środku jednej połówki torebki przypiąć wzdłuż pasek filcu (dolny koniec trafia na brzeg złożenia), wąsko przyszyć brzegi. Rozpiąć zamek. Krótkie brzegi torebki przyszyć do taśm zamka w taki sposób, żeby ząbki wystawały na szer. 7 mm i zaczynały się i kończyły w odległości 1,5 cm od bocznych brzegów. Złożyć torebkę prawą stroną do prawej, zapiąć zamek. Najpierw zszyć boczne brzegi torebki przy suwaku (szerokość szwu 1 cm). Lekko rozpiąć zamek. Teraz zszyć pozostałe brzegi torebki na szer. 1 cm. Zapiąć zamek. Rozprasować zapasy szwów na dole tak daleko, jak jest to tylko możliwe. Na dolne rogi torebki przypiąć szew do środka dna torebki. Zszyć szwy narożne o dł. 6 cm, w odległości 3 cm po obu stronach szwu. Wywinąć torebkę na prawą stronę. Zawinąć rogi na dno. Na kartonie na dno torebki nabić na rogach po jednej dziurce. Karton ułożyć na dnie torebki. Rogi kartonu przyszyć kilkoma nitkami do rogów szwów.

Kopertówka ze stębnówkami

Wymiary ok. 16 x 38 cm

Zużycie materiału:
filc o wym. 35 x 45 cm, metalowy zamek błyskawiczny dł. 16 cm, arkusz papieru A3, kreda krawiecka, nici, nożyczki

Wykonanie:
przygotować wykrój torebki zgodnie z poniższym opisem. Wykrój przypiąć do filcu, na długich prostych brzegach zaznaczyć zapasy na szwy o szer. 1 cm. Skroić. Drugą część torebki skroić symetrycznie.

Taśmy zamka błyskawicznego przypiąć do krótkich, prostych brzegów torebki (prawa strona materiału) w taki sposób, żeby ząbki wystawały na szer. 1 cm. Wąsko przyszyć brzegi taśm zamka. Rozpiąć zamek. Ułożyć na sobie części torebki prawą stroną na prawej i zszyć długie brzegi na szer. 5 mm. Następnie zszyć końce taśm zamka. Wywrócić torebkę, zaprasować długie brzegi, szwy leżą przy tym w złożeniu. Spiąć lewą stroną do lewej szpiczaste końce torebki, zgodnie z oznaczeniami na wykroju. Szpiczasty koniec złożyć na torebkę i zaprasować.