Wpis znajduje się na blogu bezdomna-szafa.pl

1. Zaczynamy od przerysowania rękawa z wykroju do dedykowanej bluzki. Zaznaczamy linię osnowy* oraz punkt wszycia główki rękawa w miejsce szwu na ramieniu.
Osnowa - włókno biegnące na tkaninie wzdłuż brzegu fabrycznego.

Forma rękawa podstawowego2. Dzielimy rękaw na części w taki sposób jak pokazuję na poniższym zdjęciu. Środkowa linia jest tą, która nam wyznacza kierunek osnowy.

Rękawek podstawowy - podziałka3. Jeżeli chcemy uzyskać taki rodzaj bufki, czyli klasycznie umarszczona główka rękawa, a przy mankiecie gładko, rozcinamy szablon wzdłuż narysowanych linii, zostawiając maleńkie odcinki nierozcięte, aby można było utworzyć wachlarz. Rozsuwamy równomiernie.
Zasada jest taka - im więcej rozsuniemy, tym więcej będziemy mieć tkaniny do umarszczenia.

Najlepiej taki szablon ułożyć na kartce papieru i bezpośrednio na nią nakleić, a następnie wyciąć przemodelowany rękawek tak, jak wskazuje na to różowa linia.
Różowa linia przerywana wskazuje nam jak biegnie osnowa i to warto sobie zaznaczyć, żeby później wiedzieć jak ułożyć na tkaninie.

Fioletowa, falowana linia pokazuje odcinek, który trzeba będzie zmarszczyć tyle, aż długość będzie równa odcinkowi główki rękawa przed rozsunięciem. Miejsca - które będzie docelowo pod pachą - nie marszczymy.

Rękaw - marszczenie główki4. Analogicznie postępujemy, jeżeli chcemy główkę wszytą na gładko, a marszczenie przy mankiecie. Rozcinamy od dołu, zostawiając nierozcięte kawałki przy główce rękawa. Rozsuwamy do pożądanej szerokości, naklejamy na kartkę i wycinamy nowy rękaw.
Marszczymy u dołu tyle, aż uzyskamy długość, którą mieliśmy przed rozcięciem. Możemy marszczyć tylko tę rozkloszowaną cześć, ale możemy również całość tak, jak wskazuje falowana linia.

Rękaw - marszczenie przy mankiecie5. Jeżeli chcemy mieć marszczoną zarówno główkę jak i przy mankiecie, rozcinamy do końca, rozsuwamy w linii prostej do pożądanej szerokości i dopiero wtedy naklejamy na kartkę, po czym wycinamy już jako nową całość.

Rękaw - marszczenie zarówno główki jak i przy mankiecie

6. W podobny sposób, jak w punkcie 4, możemy uzyskać efekt motylkowego rękawka. W takim przypadku, należy rozsunąć poszczególne części do szerokości jaka nam odpowiada, nakleić i wyciąć. Wszywając główkę nie marszczymy, a dołu nie wszywamy w mankiet, tylko zostawiamy luzem.

Rękaw - modelowanie motylkowe

7. Można sobie jeszcze zrobić bardziej sterczącą bufkę, taką bardziej pionową. Mam nadzieję, że mój rysunek, który właśnie tę bufkę przedstawia jest dla Was czytelny :D
Aby uzyskać taki efekt, należy dorysować główkę w taki sposób jak widać na rysunku i tę część jedynie zmarszczyć do uzyskania pierwotnej długości odcinka. Im wyżej dorysujemy, tym bufka będzie wyżej sterczeć. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku :)

Rękaw - wysoka bufka